Hekimoğlu Türküsü Melodika Notaları

Fa fa fa fa fa sol fa sol la fa fa fa
La sib do do do do Do re sib do la sib do

Sib sib sib sib sib la la la la sol la la sol
Fa la sol la fa sol mi fa Fa sol la sib do
Sib sib sib sib sib la la la la sol la la sol
Fa la sol la fa sol mi fa Fa mi re do