Çarşambayı Sel Aldı Melodika Notaları

Fa# sol la la La sib do si do sib la sib la sol
La sib la sib la sol la sol fa# sol fa# mib
Fa# sol fa# sol fa# mib fa# mib re mib re re
Fa# sol sol fa# sol fa# mib fa# mib re mib re re
Fa# mib re mib re re Re sol fa# sol la

Fa# sol la la La sib do si do sib la sib la sol
La sib la sib la sol la sol fa# sol fa# mib
Fa# sol fa# sol fa# mib fa# mib re mib re re
Fa# sol sol fa# sol fa# mib fa# mib re mib re re
Fa# mib re mib re re Re re re re re