Yenice Yolları Şarkı Notaları

la-sol—la-la—la-la—la-sol-la-fa
sol-fa-mi—fa-fa—la-la-sol—sol-fa-la-fa

fa-mi—fa-sol-mi-re—mi-fa-re—re-mi-d0—re-re

Yenice Yolları Şarkısı Sözleri

Yenice yolları bükülür gider

Zülüf ak gerdana dökülür gider

Yiğidin sevdiği güzel olunca

Ömrü ardı sıra sökülür gider

Yürüdüm yürüdüm yolda yoruldum

Giden yarin gülüşüne vuruldum

Dünya yalan imiş ben yeni bildim

İşin gücün dalga imiş yar senin

Tomurcuk gül olsan har olamazsın

Azrail de olsan can alamazsın

Dünyayı kalbura koysan elesen

Sen de benim gibi yar bulamazsın

Tomurcuk gül olsan elime almam

Yüz bin yemin etsen billah inanmam

Yandım ateşine bir daha yanmam

İşin gücün dalga imiş yar senin