Yemen İllerinde Veysel Karani Melodika Notaları

La la re re re re do
Mi re re do si
La do la re re re re do
Mi re re do si
Re re do re do si la
Do si si la re

Re re do do sido si lasi la
Do si si la la

La la re re re re do
Mi re re do si
La do la re re re re do
Mi re re do si

Re re do re do si do si la si la
Do si si la re
Re re do re do si do si la si la
Do si si la la