Sevgiler Çiçek Gibi Melodika Notaları

Si do si do mi re do si mi re do si la la si do si la
La si la si re do si la re do si la Sol# sol# la si do si la sol#
La si la si do si la sol# Si do si do la si sol# la fa fa mi fa
Fa sol# fa sol# si la sol fa La si la si sol# la fa sol# mi mi re mi