Sağlık Şarkısı Melodika Notaları

Do do do mi sol sol La la la la sol
Do do do mi sol sol La la la la sol
Fa fa la fa mi mi sol mi re re fa re do
Fa fa la fa mi mi sol mi re re fa re do

2. Bölüm

Do do do do mi mi fa fa fa fa mi
Do do do do mi mi fa fa fa fa mi
Re re fa re do do mi do re re re re do
Re re fa re do do mi do re re re re do