Mutluluk Şarkısı Melodika Notaları

(kalın)do mi sol sol la sol mi mi re re mi uzat(kalın)do mi sol sol la sol mi mi mi re re (kalın)do

so sol la la sol mi mi fa fa mi sol sol la la sol (ince) do mi mi rere do sol sol lala sol mi mi fa fa mi sol sol la la sol

(ince)do mi mi re re (kalın)