Gamzedeyim Deva Bulmam Melodika Notaları

Mib re mib re mib re mib re mib fa sol fa mib re do
Do re sib do re sib lab sol sol lab re do do sib sib lab lab sol sol

Mib re mib re mib re mib re mib fa sol fa mib re do
Do re sib do re sib lab sol sol lab re do do sib sib lab lab sol sol

Re mib fa mib fa re mib re
Do re mib re mib do re do
Do sib lab sol lab sib do
Sib lab lab sol sol

Re mib fa mib fa re mib re
Do re mib re mib do re do
Do sib lab sol lab sib do
Sib lab lab sol sol