Fenerbahçe Marşı Melodika Notaları

1.Bölüm

La la si do re do si do la sol
Fa fa sol la si la sol la fa sol fa mi
La la si do re do si do la sol
Fa fa sol la si la sol la fa sol fa mi

2. Bölüm05

Sol sol sol sol la sol fa mi
Sol do la si sol fa
Fa fa fa fa sol fa mi re
Sol si sol la fa mi