Çökertme Türküsü Melodika Notaları

Sol la sib sol re do sib la sol fa sol la
Fa sol sol la fa mib mib re la La sib la sol la
La la sib la sol re do sib la sol fa sol la
Fa sol sol la fa mib mib remib re
Fa mi fa sol mi fa

Fa fa mi mi remi re
Do re mib re dore sib do sib la sol
Sib do re mib do mib re re
Fa mi fa sol mi fa

Fa fa mi mi remi re
Do re mib re do sib la sol
Sib do re mib do mib re re
Re do sib la

Sol la sib sol re do sib la sol fa sol la
Fa sol sol la fa mib mib re la
Sol la la la sib sol re do sib la sol fa sol la
Fa sol sol sol la fa mi mi remi re