Çalın Davulları Melodika Notaları

Do do mi do mi do do mi do mi
Do si do re mi fa re do
Re do si do si do si do si la si la sol la sol
Sol la si do si do la sol sol la sol fa sol fa mi fa mi mi
Do do mi do mi do do mi do mi

Do si do re mi fa re do
Re do si do si do si do si la si la sol la sol
Sol la si do si do la sol sol la sol fa sol fa mi fa mi mi

Do do mi do mi do do mi do
Fa mi re# mi
Mi mi mi sol fa fa mi re# fa mi mi mi fa sol fa
Fa mi re# Do si la do sido si Si do re re
Re do si do si si do la La la si la si la sol sol

si do re mi fa re do
Re do si do si do si do si la si la sol la sol
Sol la si do si do la sol sol la sol fa sol fa mi fa mi mi
Do do mi do mi do do mi do

Do si do re mi fa re do
Re do si do si do si do si la si la sol la sol
Sol la si do si do la sol sol la sol fa sol fa mi fa mi mi
Do do mi do mi do do mi do