Benim Adım Öğretmen Melodika Notaları

Mi mi mi mi re Re mi re do Si do si la sol
Re re re re do Do re do si la
Do do do do si la si la sol fa
Sol sol sol sol la Fa sol fa mifa mi

Mi mi mi mi re Re mi re do Si do si la sol
Re re re re do Do re do si la
Do do do do si la si la sol fa
Sol sol sol sol la Fa sol fa mifa mi

Mi mi fa sol fa sol sol la si
Mi mi fa fa sol sol la si
Do do do do si la la sol fa
Sol sol sol sol la Fa sol fa mifa mi

Mi mi fa sol fa sol sol la si
Mi mi fa fa sol sol la si
Do do do do si la si la sol fa
Sol sol sol sol la Fa sol fa mifa mi