Ankaranın Bağları Melodika Notaları

Do do do re do si
Si si si do si
La la la si la
Sol dosido si

Si si si do si
La la la si la sol
Sol sol sol la la sol
Fa mi fa re mi

Do do do re do si
Si si si do si
La la la si la
Sol dosido si

Si si si do si
La la la si si la
Sol sol sol la la sol
Fa mi fa re mi

Fa fa fa fa mi re famifa mi

Mi fa fa fa fa fa mi re famifa mi

(ince) Do re mi miremi

(ince) Do re mi miremi