Yüksek Yüksek Tepelere Do Re Mi Notaları

Mi mi mi si,
Si, si, si, (ince do) (ince re) la
Si sol la si la la (2 Kez)
si (ince do) (ince re) si la la sol (fa#) re sol sol (fa#) sol

(fa#) la sol (fa#) mi (2 Kez)
Mi mi mi si,
Si, si, si, (ince do) (ince re) la
Si sol la si la la (2 Kez)

(ince re) (ince re) (ince do)
(ince re) si la, la sol (fa#)
Re sol sol (fa#) sol (fa#) la sol (fa#) mi (2 Kez)

 

Yüksek Yüksek Tepelere Sözleri

Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler
Annesinin bir tanesini hor görmesinler
Annesinin bir tanesini hor görmesinler
Uçanda kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
Babamım bir atı olsa binse de gelse
Babamım bir atı olsa binse de gelse
Annemin yelkeni olsa açsa da gelse
Annemin yelkeni olsa açsa da gelse
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse
Kardeşlerim yollarımı bilse de gelse
Uçanda kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim
Uçanda kuşlara malum olsun
Ben annemi özledim
Hem annemi hem babamı
Ben köyümü özledim