Seher Yeli Nazlı Yare Do Re Mi Notaları

do-re-mi-mi-re-re | re-sol-mi-mi-mi-mi-mi-mi | mi-fa-re-re-re
re-do-si-do | mi-re-re-re-re-re-re | mi-do-do-si-si-la-sol
re-si-do-do-si-do-do-si-do-si-do | re-si-si-la-la-sol-sol | do-si-si-si
si-si-la | do-si-la-la-la-la-fa-sol | la-fa-sol-la-fa-sol-la-fa-sol

la-fa-sol-la-fa-sol-la-la-la
sol-do-si-do-do-do-re-si-si | do-re-si-do-do-do-do-do
do-si-si-la-la-sol-sol | do-si-si-si-si-si-si
do-re-mi-mi-mi-re-re | re-fa-mi-mi-mi-mi-mi-mi | mi-fa-re-re-re-re-do-si-do | mi-re-re-re-re-re-re
mi-do-do-si-si-la-sol | re-si-do-do-do-do-do-do | re-si-si-la-la-sol-sol |
do-si-si-si-si-si-la
do-si-la-la-la-la-fa-sol | la-fa-sol-la-fa-sol-la-fa-sol | la-fa-sol-la-fa-sol-la-la-la

Seher Yeli Nazlı Yare Sözleri

Seher yeli nazlı yare
Bildir beni bildir beni
Düşmüşem elden ayağa (ayaktan)
Kaldır beni kaldır beni

Ok vurup sinem dağlatma
Didemde nemi çağlatma
Gel yeter beni ağlatma
Güldür beni güldür beni

Söyle güzeller şahına
Yüz süreyim dergahına
Zehir olam (olan) kadehine
Doldur beni doldur beni

Kul Ahmed’im gönül versem
Dalında (bağında) gülünü dersem
Senden başka (gayrı) yar seversem
Öldür beni öldür beni