Öyle Bir Zamana Düştük Do Re Mi Notaları

La Re Mi Mi Mi Mi Fa Re Re Mi Fa Re Re Do Re Re Re Re Re Sib2
Do Mi Re Sib2 Do Do Sib2 Do Do Do Sib2 Do Do Re Sib2 Sib2 Re
Do Re Sib2 Sib2 La Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Do La La Sib2 Do La La
Fa#3 Sol La La La Fa#3 Sol La La La Re Mi Mi Mi Mi Fa Re Re Mi

Fa Re Re Do Re Re Re Re Re Sib2 Do Mi Re Sib2 Do Do Sib2 Do Do
Do Sib2 Do Do Re Sib2 Sib2 Re Do Re Sib2 Sib2 La Sib2 Sib2 Sib2
Sib2 Do La La Sib2 Do La La Fa#3 Sol La La La Fa#3 Sol La La La
Fa#3 Sol Sol Sol La Sol Sol Sol Sol La Sol Sol Sol Sol La Sol
Sol Fa#3 Fa#3 Mi Mi Re Fa#3 Sol La Fa#3 Sol Fa#3 Sol Re Sol
Fa#3 Sol Re Fa#3 Mi Mi Re Fa#3 Sol La Fa#3 Sol Fa#3 Sol Re La
Sol Sol Fa#3 Fa#3 Mi Mi Re Re Sol Sol Sol Sol La Sol Sol Sol
Sol La Fa#3 Sol Sol Fa#3 Sol La Sol Sol Sol Fa#3 Sol La Sol
Sol Sol Sol La Sol Sol Fa#3 Fa#3 Mi Mi Fa#3 Sol La Fa#3 Sol
Fa#3 Sol Re Sol Fa#3 Sol Re Fa#3 Mi Mi Re Fa#3 Sol La Fa#3 Sol
Fa#3 Sol Re La Sol Sol Fa#3 Fa#3 Mi Mi Re Re Re Mi Do Sib2 La
Sol La La La Sol La La La La Fa#3 Sol La La La La La Si La Sol
Sol Sol Sol Sol Sol Sol La La Fa#3 Fa#3 Fa#3 Fa#3 Fa#3 Fa#3 Mi
Mi Fa#3 Sol Mi Mi Mi Mi Mi Mi Mi Fa Re Re Mi Fa Re Re Do Re Re
Re Re Re Sib2 Do Mi Re Sib2 Do Do Do Do Do Do Do Sib2 Sib2 Do
Re Sib2 Sib2 La Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La La Sib2 Do La La
Fa#3 Sol La La La Fa#3 Sol La La La Do Re Re Re Re Re Sib2
Do Mi Re Sib2 Do Do Do Do Do Do Do Sib2 Sib2 Do Re Sib2 Sib2
La Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 Sib2 La La Sib2 Do La La Fa#3 Sol La La La Fa#3 Sol La La

Öyle Bir Zamana Düştük Sözleri

Öyle Bir Zamana Düstük
Küfrün Adi Iman Oldu
Dogru Dürüst Gider Iken
Hakkin Yolu Duman Oldu

Koyun Sesi Kurdun Sesi
Bir Çikiyor Neyin Nesi
Adamin Adam Sevmesi
Geçti Hayli Zaman Oldu

Dost Rüzgari Kesti Hizi
Oksadi Gitti Camizi
Daha Dünün Suratsizi
Simdi Kasi Keman Oldu

Irgat Kosar Ekmek Zalim
Ele Geçmez De Bakalim
Der Mahsuni Benim Halim
Korkarim Ki Yaman Olur