Hasret Bitiren Yollar Do Re Mi Notaları

Mi Fa Mi Re Mi Re Do Re Do Re Mi Re Re Mi Re Do Re
Do Sib2 Sib2 La Do Sib2 Do Sib2 Re Mi Re Re Do Sib2
Sib2 Do Sib2 La La La Sib2 La Do Re Sib2 Do Re Do
Sib2 Do Sib2 La La La La Mi Fa Mi Re Mi Re Do Re Do

Re Mi Re Re Mi Re Do Re Do Sib2 Sib2 La Do Sib2 Do
Sib2 Re Mi Re Re Do Sib2 Sib2 Do Sib2 La La La Sib2
La Do Re Sib2 Do Re Do Sib2 Do Sib2 La La La La La
Sol La Fa#3 Sol Fa#3 Mi Mi Mi Fa#3 Fa#3 Sol Sol Sol
Fa#3 Fa#3 Sol Fa#3 Mi Mi Fa Mi Re Re Re Mi Mi Re Re
Re La Sol La Fa#3 Sol Fa#3 Mi Mi Mi Fa#3 Fa#3 Sol
Sol Sol Fa#3 Fa#3 Sol Fa#3 Mi Mi Fa Mi Re Re Re Mi
Mi Fa Fa Fa Mi Fa Mi Re Mi Re Do Re Do Re Mi Re Re
Mi Re Do Re Do Sib2 Sib2 La Do Sib2 Do Sib2 Re Mi

Re Re Do Sib2 Sib2 Do Sib2 La La La Sib2 La Do Sib2
Sib2 Do Re Do Sib2 Do Sib2 La La La La Mi Fa Mi Re
Mi Re Do Re Do Re Mi Re Re Mi Re Do Re Do Sib2 Sib2
La Do Sib2 Do Sib2 Re Mi Re Re Do Sib2 Sib2 Do Sib2
La La La Sib2 La Do Sib2 Sib2 Do Re Do Sib2 Do Sib2 La La La La

 

Hasret Bitiren Yollar Sözleri

uzanır dosta gider yüreği yasta gider
sevdiğinden ayrılan dert çeker hasta gider
hasret bitiren yollar dosta götüren yollar
gurbette kalan yari alıp getiren yollar

gurbette yarin olur hasret kederin olur
sevda çeken yüreğin yarası derin olur
hasret bitiren yollar dosta götüren yollar
gurbette kalan yari alıp getiren yollar