Güneş Topla Benim İçin Do Re Mi Notaları

Sol La La La La La La Sol La La La Mi La Sol La La La La La La Sol La La La Fa#3 Sol La Sol La La La La La La Sol La La La Mi La Sol

La La La La La La Sol La La La Fa#3 Sol La La Mi Mi Re Mi Re Re Do Re Mi Do Sib Sib La La La La Si Re Sib La Sib Sol Sol La La La La

La La Sol La La La La La La Sol La La La Mi La Sol La La La La La La Sol La La La Fa#3 Sol La La Mi Mi Re Mi Re Re Do Re Mi Do Sib

Sib La La La La Si Re Sib La Sib Sol Sol La La La La La La Sol La La La La La La Sol La La La Mi La Sol La La La La La La Sol La La

La Fa#3 Sol La La Do Sib La Sib La Sib Sol Sol La La La La La La La Do Sib La Sib La Sib Sol Sol La La La La La La La Do Sib La Sib

La Sib Sol Sol La La La La La La La Do Sib La Sib La Sib Sol Sol La La La La La La La Mi Mi Re Mi Re Re Do Re Mi Do Sib Sib La La La
La Si Re Sib La Sib Sol Sol La La La La La La La Mi Mi Re Mi Re Re Do Re Mi Do Sib Sib La La La La Si Re Sib La Sib Sol Sol La La La
La La La

 

Güneş Topla Benim İçin Sözleri

Seher yeli çık dağlara
Güneş topla benim için
Haber ilet dört diyara canım
Güneş topla benim için

Umutların arasından
Kirpiklerin karasından
Döşte bıçak yarasından canım
Güneş topla benim için

Seher yeli yar gözünden
Havadaki kuş izinden
Geceleyin gök yüzünden canım
Güneş topla benim için