Eski Libas Gibi Aşıkın Gönlü Do Re Mi Notaları

NAKARAT
do-re-mi-mi-mi-re-fa-mi-mi-re-re-do
mi-mi-mi-re-re-mi-fa-mi-mi-re-re-do
re-re-re-do-do-re-mi-re-re-do-do-(bemol2)si

do-do-do-(bemol2)si-si-do-re-do-do-si-la
(bemol2)si-si-do-la-la-sol-la-do-si-si-la-la
la-la-(diyez3)fa-sol-la-la-la-la-la

SÖZ KISMI
Eski Libas gibi Aşıkın Gönlüm
si-do-re-re-re-mi-re-re-do-re-do-si
re-do-do-si-si-la-do-re-do-do-si-do-si-la

Söküldükten sonra dikilmez imiş
si-do-re-re-re-mi-re-re-do-re-do-si
re-do-do-si-si-la-do-re-do-do-si-do-si-la

Güzel sever isen gerdanı bendir
si-do-re-re-re-mi-re-re-do-re-do-si
do-si-si-la-do-re-do-do-si-si-la

Her güzelin kahrı çekilmez imiş
do-re-mi-mi-mi-re-fa-mi-mi-re-re-do
re-mi-mi-re-re-mi-fa-mi-mi-re-re-do