Değme Felek Do Re Mi Notaları

mi rere fa mimi
mi rere remi doo do
redo mire redo
do do resi re silasi
re dodo
do resi si laa
sidola dosisila la la la
re sidosi re dodo
do resi silala sidola dosisi lala la la la la
re mi fa mimi / mi rere dodo remire re re re /)2
mi re fa mimi / mi re redodo / doredo mireredo doresi re si
redodo do sisi silala sidola dosi sila lala lalala
re mi fa mimi / mi rere dodo remi famimi rere remido )2
mi re fa mimi / mi re redodo / doredo mireredo doresi re si
redodo do sisi silala sidola dosi sila lala lalala
re si redodo do sisi silala sidola dosi sila lala lalala
do# : sib

 

Değme Felek Sözleri

Bugün Benim Efkarım Var Zarım Var
Değme Felek Değme Telime Benim
Gül Yüzlü Cananı Elden Aldırdım
Ecel Oku Değdi Gülüme Benim
Değme Felek Değme Gülüme Benim
Lokman Hekim Gelse Sarmaz Yarayı
Hilebaz Dostunan Açtık Arayı
Ne Köşkümü Koydu Ne De Sarayı
Baykuşlar Tünedi Dalıma Benim
Değme Felek Değme Telime Benim
Özlemiyem Başım Dumanlı Dağlar
Gözlerim Yaşlıda İçim Kan Ağlar
Güz Ayları Geldi Bozuldu Bağlar
Hazan Yeli Değdi Gülüme Benim
Değme Felek Değme Gülüme Benim