Değirmen Üstü Çiçek Do Re Mi Notaları

faa solfa sol sol fa mi
-faa solfa sol sol fa mi
faa solfa sol sol fa mi

fafado fa do solfasol fami
faa solfa sol sol fa mi
fafado fa do solfasol fami

Değirmen Üstü Çiçek Sözleri

Değirmen üstü çiçek
Oy kızlar naz eyleme
Orak getirin biçek

Ölürem kızlar naz eyleme
Ölürem kızlar göz eyleme

Değirmenin bendine
Oy kızlar naz eyleme
Döner kendi kendine

Ölürem kızlar naz eyleme
Ölürem kızlar göz eyleme

Değirmen üç dolanır
Oy kızlar naz eyleme
Suyu sarhoş dolanır

Ölürem kızlar naz eyleme
Ölürem kızlar göz eyleme