Cahildim Dünyanın Rengine Kandım Do Re Mi Notaları

MİFA SOLFASOL SOLFA FAMİFA FAMİ MİREMİ MİRE (RERERERERE) MİBREDODO (DODODODO)Sİ REDOSİ (SİSİSİSİ)LA DOSİLALA LASİDO SİDORE
DORE (RERERERE) MİBREDODO (DODODODO)Sİ REDOSİ (SİSİSİSİ)LA DOSİLALA

LASİ SOLLAFA FASOLFA SİLA LALALALA (GİRİŞ)
SİDODO DODO SİREBDO SİLASOLSOL
CAHİLDİM DUNYANİN ARA GEÇİŞ
LASİSİLA SİLALA *2
RENGİNE KANDIM
SOLLA SİSİ LALALA SOLSOLFA SOLMİ
SENİ İLE LE…………..BET…………………
FAFA MİBMİBRE MİBREDODO DOREDO SİLASİLA
BENİMSİN SANDİM GECİŞ
MİFASOL SOLFA FAFAMİ MİMİRE
ÖLÜRÜM SEV Dİ ĞİM
REMİBREDO MİBREDODO (DODODO)
ZEHİRİM SENSİN
RERERE MİBREDO DOFAMİB REDOSİSİ
EVVELİM SEN OLDUN GEÇİŞ
RERE DOSİSİ LALA
AHİRİM SENSİN
Sİ BEMOL PARANTEZ İÇLERİ KARAR SES OLACAK.

Cahildim Dünyanın Rengine Kandım Sözleri

Cahildim Dünyanın Rengine Kandım
Hayale Aldandım Boşuna Yandım
Seni İlelebet Benimsin Sandım

Ölürüm Sevdiğim Zehirim Sensin
Evvelim Sen Oldun Ahirim Sensin

Sözüm Yok Şu Benden Kırıldığına
Gidip Başka Dala Sarıldığıma
Gönülüm İnanmıyor Ayrıldığına

Gözyaşım Sen Oldun Kahirim Sensin
Evvelim Sen Oldun Ahirim Sensin

Garibim Can Yıkıp Gönül Kırmadım
Senden Ayrı Ben Bir Mekan Kurmadım
Daha Bir Gönüle İkrar Vermedim

Batınım Sen Oldun Zahirim Sensin
Evvelim Sen Oldun Ahirim Sensin