Berivanım Do Re Mi Notaları

Si = si bemol / Do = DO diyez olarak calinacak.

LA SIB DO# RERE RERE REMIDO#MIRERE

LA SIB DO# RERE RERE SIBSIBDO# REDO#

LA SIBSIBDO# RERE RERE REREMIDO# MIRERE

LA SIBSIBDO# RERE RERE SIBSIBDO# RE DO#
———————————————-
LA DO# RE MIMI MIMI Mi FAREFAMIMI

LA DO# RE MIMI MIMI MIMIFAREFAMIMI
———————————————-
2 kere calinacak

LA REREMIDO#MIRERE MIREDO#SIBDO#DORESIB MIREDO#DO
LA SIBSIBDO#SIB RE DO# DO#
LA SIBSIBDO# SIBSIB LALA
———————————————-
2 kere calinacak

LA DO#REMIDO#MIRERE MIREDO#SIBSIBDO#RESIBMIRE DO# DO#
LA SIB DO# REDO#SIB
LA SIBDO# DO# SIBSIB LALA