Şu etiket ile yazılmış yazılar: ‘Türkmen Gelini Bağlama Notaları’

Eyvanına Vardım Eyvanı Çamur Do Re Mi Notaları

Eyvanına Vardım Eyvanı Çamur Do Re Mi Notaları

Eyvanına Vardım Eyvanı Çamur Do Re Mi Notaları es dore mimi mifa mi fami fami solfa mifa mire redore rerere dore rere do redo mire dore do sisi dododo si dododo sido sire dosi dosi la lala sisi lasi lasisi silasila dosi la es lala lala lala es dore rerere dorere redo resi redosi dosila […]