Şu etiket ile yazılmış yazılar: ‘Kerpiç Kerpiç Üstüne Do Re Mi Nota’

Kerpiç Kerpiç Üstüne Do Re Mi Notaları

Kerpiç Kerpiç Üstüne Do Re Mi Notaları

Kerpiç Kerpiç Üstüne Kurdum Binayı Do Re Mi Notaları Fa-Sol-La-La-La-La-La-Fa-Sol – Sol-La-La-Sol-Fa-Mi Kerpiç Kerpiç Üstüne Kurdum Binayı Do-Do-Sı-Sı-Sı-Si-La-Fa-Sol –  Sol-La-La-La-Sol-Fa-Mı Kerpiç Kerpiç Üstüne Kurdum Binayı Do-Re-Mi-Mi-Mi-Mi-Mi-Do-Re  – Re-Mi-Mi-Mi-Re-Do-Si-Si Binayı Kurar İken Gördüm Leylayı Si-Do-Re-Re-Re-Re-Re-Si-Do – Do-Re-Re-Re-Do-Si-La-La Binayı Kurar İken Gördüm Leylayı La-Si-Do-Do-Re-Re-Do-Si-Si – Si-Re-Re-Do-Si-Si-La-La Leyla Başıma Açtı Türlü Belayı Kerpiç Kerpiç Üstüne Kurdum Binayı Binayı Kurar İken Gördüm […]