Şu etiket ile yazılmış yazılar: ‘Karyolamın Demiri Notaları’

Karyolamın Demiri Melodika Notaları

Karyolamın Demiri Melodika Notaları

Karyolamın Demiri Melodika Notaları Mi si do si la do si la sol La sib la sol fa mi Fa sol la sol fa fa mi la Mi si do si la do si la sol La sib la sol sol fa mi Fa sol la sol fa fa mi mi Mi fa sol la […]

Karyolamın Demiri Do Re Mi Notaları

Karyolamın Demiri Do Re Mi Notaları

Karyolamın Demiri Do Re Mi Notaları 1. Bölüm Kalın Sol-la si-do re do-re dosila si-la-si-re do-si-la la do-do 2. Bölüm re-do-si-re do-si-la si-re-do-si la-kalın sol-kalın fa kalın sol-la-is la-kalın sol-kalın fa si la 3. Bölüm do-do re-do-si-re do-si-la si-re-do-si la-kalın sol- kalın fa kalın sol-la-si la-kalın sol kalın fa-kalın fa 4. Bölüm kalın sol-la si-do […]