Hesabım Var Do Re Mi Notaları

Nakarat Kısmı:
ES/ re mi fa fa mi mi mi re re do re do do
(Gülüm dünya yine güzel)

ES/ do re mi mi re re re do do si do si si
( hayat yaşamaya değer)
ES/si do re re do do do si si la si la la la si do si la si sol la
(Ölmez sağ kalırsam eğer hesabım var)
la do si la sol

(ara geçiş)
la si do si la si sol la
(hesabım var)

Söz Kısmı:
ES/ la la mi mi mi mi fa mi fa
(Gülüm seni koparmışlar)
ES/ mi fa fa re mi do fa mi mi
(hoyrat ele fırlatmışlar)
Es/ mi fa fa re mi do re si do si si si re do(diyez) do(diyez)
(Adına türkü yakmışlar; hesabım var)
mi fa sol la

(ara geçiş)
ES/ fa sol la la sol sol sol fa fa mi fa mi
(Gece çöker halim yaman)
ES/ mi fa sol sol fa fa fa mi mi re mi re
(resmin gözyaşımda duman)
ES/ re mi fa fa mi mi mi re re do(diyez) fa do(diyez)
(Günler gelir geçer zaman)
do(diyez) re fa mi mi
(hesabım var)
do(diyez) re mi fa
(ara geçiş)